Sklep

RenehaVis
Maj 12, 2017
TendoVis
Maj 12, 2017
Pokaż wszystkie

TRUD

429,00 

UWAGA!

Z powodu krótkiej daty ważności preparatu (koniec maja 2021), obowiązuje cena promocyjna do wyczerpania zapasów.

TRUD to preparat we wlewkach stosowany w leczeniu Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj opis poniżej lub odwiedź stronę produktu www.mojtrud.pl

Opis

Co to jest TRUD™?

TRUD to innowacyjna terapia stosowana w leczeniu postaci łagodnej lub umiarkowanej Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego.  TRUD™ to terapia z zakresu tzw. medycyny regeneracyjnej oparta o dwa rodzaje kwasu hialuronowego, z których każdy dzięki różnicom w wielkości cząsteczek i długości łańcuchów polimerowych spełnia inną rolę. Metoda leczenia wykorzystuje (podobnie jak w sztandarowym preparacie RenehaVis™ szwajcarskiej firmy MDT Int SA w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów) właściwości wspomagające proces gojenia dwóch rodzajów kwasu hialuronowego (nisko- i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy).

Jest to gotowy do użycia pojemnik przystosowany do wykonywania wlewki doodbytniczej. W przebiegu Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego dochodzi do zapalenia błony śluzowej. Objawia się to najczęściej krwawieniem z odbytu, częstą biegunką oraz bólami brzucha.

Preparat TRUD™ wytwarza delikatną barierę minimalizującą wpływ efektu ciągłej stymulacji immunologicznej przez czynniki uwalniane z zawartości jelita grubego na błonę śluzową. Dzięki temu tworzy się idealne środowisko do regeneracji błony śluzowej.

TRUD™ zawiera hialuronian sodu o wysokiej masie cząsteczkowej 1,8 x 106 Daltonów oraz hialuronian sodu o niskiej masie cząsteczkowej 0,35 x 106 Daltonów a także inne składniki uzupełniające włącznie z gumą ksantenową, służącą do utrzymania przylegania zawiesiny do błony śluzowej w dystalnej lewej części jelita grubego po wprowadzeniu przez odbytnicę.

Udowodnione działanie

Skuteczność wynikające z zastosowania preparatu TRUD™ została opisana w badaniu klinicznym pt. „Safety and efficacy of HA in the induction of clinical and endoscopic remission in subjects with distal UC” oraz zaprezentowany polskim lekarzom w artykule współautorstwa prof. Grażyny Rydzewskiej pt. “Czy leczenie wlewkami hialuronianu sodu (TRUD) może być alternatywą w łagodnym i umiarkowanym zaostrzeniu lewostronnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego?”

Jak stosować preparat TRUD™?
 • Jednorazową butelkę preparatu TRUD™ podaje się jak lewatywę, raz dziennie przed snem przez okres 28 dni.
 • Przed podaniem zalecane jest wypróżnienie jelit i pęcherza moczowego.
 • Należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.
 • Po wyciągnięciu z pudełka, butelkę z preparatem należy intensywnie wstrząsać przez okres ok. 30 sekund (rys. 1).
 • Usunąć uszczelnienie butelki poprzez wciśnięcie pokrywki w dół jak na rysunku (rys. 2).
 • Usunąć nasadkę ochronną z butelki (rys. 3).
 • Położyć się na lewym boku, wyprostować lewą nogę, a prawą nogę w celu utrzymania równowagi podkurczyć przed siebie (rys. 4).
 • Ostrożnie wsunąć końcówkę aplikatora głęboko do odbytnicy i delikatnie wycisnąć zawartość butelki (rys. 5).
 • Po opróżnieniu butelki, kiedy jest jeszcze ściśnięta, należy ją wyciągnąć z odbytu.
 • Wlewka powinna zostać w jelicie. Dlatego w tej pozycji należy pozostać przez 5 do 10 minut, lub do momentu, gdy minie chęć do jej wydalenia.
 • Nałożyć nasadkę ochronną na butelkę i bezpiecznie zutylizować całość zgodnie z przepisami (rys. 6).
 • Dokładnie umyć ręce. O ile to możliwe, zaczekać z wypróżnieniem jelita do następnego dnia.
 • Po pierwszej aplikacji preparatu TRUD™ pacjent może czuć dyskomfort i mieć chęć natychmiastowego wypróżnienia jelita, co jest normalne i bardzo prawdopodobne.
 • Jeśli nie udało się zaaplikować preparatu przed snem, należy podać preparat następnego dnia rano, jeśli jest to wygodne. W przeciwnym razie należy użyć preparatu następnego dnia przed snem.

Jak przechowywać preparat TRUD™?

 • Preparat utrzymywać poza zasięgiem dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C.
 • Chronić opakowanie przed działaniem promieni słonecznych. Nie przekłuwać ani nie poddawać opakowania działaniu ognia, nawet po zużyciu.
 • Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce oraz na pudełku.
 • Nie wylewać preparatu do ścieków ani nie wrzucać do zsypu domowego. Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W tej kwestii należy się zwrócić do swojego farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

TRUD™ jest przeznaczony wyłącznie do użytku doodbytniczego. Nie należy stosować u dzieci, w trakcie ciąży i karmienia. Nie należy stosować produktu TRUD™ w przypadku uczulenia na parabeny (substancje konserwujące) lub hialuronian sodu. Każdą butelkę preparatu TRUD™ stosować jednorazowo. Po zastosowaniu butelkę należy wyrzucić nawet w przypadku, gdy butelka nie została całkowicie opróżniona. Ponowne użycie butelki TRUD™ stwarza ryzyko skażenia opakowania przez mikroorganizmy, co mogłoby zaszkodzić pacjentowi.

Działania niepożądane

Reakcja uczuleniowa nie występuje zbyt często, jednak jeśli pojawią się objawy takie jak wysypka, jakiekolwiek trudności w oddychaniu, uczucie walenia serca lub ból w klatce piersiowej, należy niezwłocznie poinformować o tym swojego lekarza. Wyżej wymienione objawy powinny ustąpić po zaprzestaniu stosowania preparatu. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należą objawy takie jak wzdęcia, nudności oraz ból. W razie wystąpienia poważnych działań niepożądanych, niepodanych w powyższym opisie należy poinformować o tym swojego lekarza.

Więcej informacji na temat preparatu TRUD™ znajdą państwo na stronie www.mojtrud.pl